TATJANA PUNDZIENĖ

Driftsleder (manager) / renholder

Profesjonell erfaring:

Siden 2018 10 – Grunnlegger/driftsleder/renholder av økologisk renholds bedriften – Ecoren AS

2014 – 2017 utvikling av rengjøringsteknologier som kun bruker bare økologiske midler.

Siden 2012 – Rengjører i Norge.

I Norge la Tatjana merke til at kundene ofte ble syke til tross for tilstrekkelig sunn livsstil. Tatjana selv har blitt interessert i en sunn livsstil for lang tid, så begynte hun å studere påvirkning av kjemiske renholds middler på menneskehelse. 

Hun har lært fra bøker at resultatene av forskningen om påvirkning av kjemiske rengjøringsmidler på menneskekroppen var negative og tankevekkende. Derfor utviklet Tatjana rengjøringsteknologien ved å bruke kun miljøvennlige produkter og prøvde hun å bruke den til å rengjøre kundenes hjem. 

Etter tid la hun merke til en betydelig forbedring av helse i sine klienter. Etter hun har utført sin “forskning” over flere år, ble hun overbevist om de positive påvirkningene av organiske rengjøringsmidler på kundenes helse. Etter hvert bestemte hun å dele denne gode kunnskapen med andre, og business er en
av de beste måter å gjøre det.

Tatjanas mål er å bidra til forbedring av folkehelsen for både nåværende og fremtidige generasjoner.