Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Ecoren A/S

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i forbindelse med blant annet bestilling av
tjenester, eller ved å motta vårt nyhetsbrev vil Ecoren A/S behandle personopplysninger om deg.
Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette
og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Ecoren A/S ved daglig leder Tomas
Repsys. Kontaktinformasjonen til Tomas Repsys er:

Adresse: Lurudveien 24C, 2020 Skedsmokorset
E-post: tomas.repsys@ecorenas.no
Telefon: 46354110
Organisasjonsnr.: 822016812

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte
behandlingsansvarlig pr. e-post: tomas.repsys@ecorenas.no eller telefon: 46354110.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

 1. Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan
  vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse.
  Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 2. Ecoren A/S henter inn og behandler dine personopplysninger for å gjennomføre avtalen med
  deg, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse og forbedre
  tjenestene, og til å informere deg om nye bruksmuligheter. Vi behandler også
  personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til å
  analyse for å forstå markedstrendene, samt for å forsøke å forutsi fremtidig adferd.
  Andre bruksmråder: Kundeidentifikasjon. Vedlikeholde og analysere kundekommunikasjon, utvikling,
  rapportering (herunder ordrehistorikk) og tilpassing av tjenester. Forbedre
  brukeropplevelsen. Forstå markedstrendene. Forhindre misbruk. Markedsføring i samsvar
  med kundens uttrykkelige samtykke.
 3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og
  eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av
  personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at
  dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du
  kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her – les mer. Vi behandler
  personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er
  nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar
  imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne
  statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi
  personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for
slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som
pålegger oss å gi ut informasjonen.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål
personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke
slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med
deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du
har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til
dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:
www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en direkte henvendelse til daglig leder – Tomas Repsys,
pr. e-post: tomas.repsys@ecorenas.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og
senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk
dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine
personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den
enkleste måten å gjøre dette på, er å rette din henvendelse til kundeservice@ecorenas.no og merk
emnefeltet med «personopplysninger – samtykke»

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet
her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:
www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine
kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert
informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.